Vítejte na stránkách o firemních dluhopisech

Vážení návštěvníci,

naše stránky acquistare levitra thailandia si kladou za cíl zprostředkovat Vám informace o možnosti vydávání firemních dluhopisů.

Dluhopis je cenný papír, s nímž je spojeno právo vlastníka na splacení dlužné částky (jistiny) a úroku jeho emitentem a popřípadě i další práva ze zákona nebo upravená v emisních podmínkách.

Dluhopisy mohu přinést do firmy nové peníze a být tak zajímavou alternativou k bankovnímu financování, nicméně hitem letošního podzimu jsou jednoznačně tzv. „korunové dluhopisy“.

Výhodou korunových dluhopisů je, při aplikaci Zákona o dani z příjmů, zaokrouhlení úrokového výnosu (tj. základu daně) na celé koruny dolů, tím je efektivní daň z výnosu z korunových dluhopisů nulová. Úrokový výnos získaný vlastníkem dluhopisu je tak nezdaněn, z pohledu emitenta však zůstává daňovým nákladem. 
V ideálnícm případě lze uspořit ročně na dani 19 % u emitenta a dále 15 % u vlastníka, pro případ spojených osob, počítáno z vyplacené částky úroků.
1. ledna 2013 nabude účinnosti novela zákona o daních z příjmu, která toto výhodné (ne)zdanění výnosů ruší, avšak dluhopisy emitované před tímto datem s sebou tuto výhodu nesou po celou dobu své platnosti.

Tato neopakovatelná šance tedy trvá pouze do 31. 12. 2012.

Publikováno 18.10.2012 v rubrice: Dluhopisy,