Smluvní podmínky

Vítejte na našich stránkách. Pokud budete pokračovat v prohlížení a používání těchto webových stránek, souhlasíte s dodržováním následujících podmínek použití, které spolu se zásadami ochrany soukromí stanovují vztah portálu dluhopisove.info s vámi, uživateli webových stránek. Pokud nesouhlasíte s kteroukoli částí těchto podmínek, nepoužívejte prosím naše webové stránky.

Používání těchto webových stránek se řídí následujícími podmínkami:

 • Obsah webových stránek je určen pouze pro získání a využití obecných informací. Obsah může být upraven bez předchozího upozornění.
 • Na informace uváděné na našich stránkách není poskytována žádná záruka, jak provozovatele, tak třetích stran, co se týče přesnosti, časových údajů, plnění, kompletnosti nebo vhodnost informací a materiálů nalezených nebo nabízených na těchto webových stránkách k jakýmkoliv účelům.
 • Uživatel webu bere na vědomí, že uvedené informace a materiály mohou obsahovat nepřesnosti či chyby. Provozovatel se výslovně zříká odpovědnosti za případné nepřesnosti či chyby v plném rozsahu povoleném zákonem.
 • Použití jakýchkoliv informací nebo materiálů uvedených na těchto webových stránkách je výhradně na vlastní nebezpečí, za které provozovatel nenese odpovědnost.
 • Je na vlastní zodpovědnost uživatele webu, aby se ujistil, že všechny produkty, služby nebo informace dostupné prostřednictvím těchto webových stránek, splňují jeho specifické požadavky.
 • Webové stránky obsahují materiály, které jsou ve vlastnictví nebo podléhají licenci provozovatele webu. Jedná se především o design, rozložení, obsah, vzhled a grafiku.
 • Další využití, jinak než v souladu s autorským právem, které je součástí těchto podmínek, je zakázáno. Všechny ochranné známky užívané na těchto webových stránkách, které nejsou ve vlastnictví, nebo nepodléhají licenci provozovatele, jsou na webových stránkách označeny.
 • Neoprávněné užívání našich webových stránek může vést k nároku na náhradu škody a / nebo může být považováno za trestný čin.
 • Dluhopisove.info může obsahovat také odkazy na jiné webové stránky. Tyto odkazy jsou poskytovány pro pohodlí uživatelů k poskytnutí dodatečných informací, což neznamená, že tyto stránky podporujeme a schvalujeme veškeré uvedené informace. Provozovatel webu dluhopisove.info se zříká jakékoliv odpovědnosti plynoucí z obsahu stránek, na něž náš web odkazuje.
 • Používání této webové stránky a jakékoliv spory z něj vyplývající se řídí právním řádem České republiky.
 • Vyplněním a odesláním formulářů na portálu dluhopisove.info vyjadřuji dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, svůj výslovný souhlas s tím, aby společnost CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s. zpracovávala mé osobní údaje k zaslání obchodních sdělení společnosti CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s.

generic brand of viagra

CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s., Veveří 111, 616 00 Brno.