Postup emise

Emise dluhopisů má tři albendazole buy etapy:

 1. příprava
  • sběr informací o emitentovi
  • konzultace a nastavení podmínek emise
  • sestavení emisních podmínek, textu listiny, smlouvy o úpisu
  • u zaknihovaných navíc jednání a uzavření smlouvy Emitenta s CDCP.
 2. realizace vydání
  • úpis – vlastníci podepisují smlouvy o úpisu
  • vlatsníci skládají (nebo započítávají) emisní kurs
  • tisk a předání listin, nebo vydání zaknihovaných na účty vlastníků v CDCP
 3. správa existující emise
  • (pravidelná) výplata úrokových výnosů, po dobu života emise
  • vedení změn v knize vlastníků (pouze u listinných, zaknihované vede CDCP)
  • v den konečné splatnosti výplata jistiny.

Pro více informací neváhejte využít kontaktního formuláře nebo naší bezplatné infolinky 800 297 787.

Kontaktní formulář

Vaše jméno (vyžadováno)

Váš Email (vyžadováno)

Předmět zprávy

Vaše zpráva

Před odesláním prosím opište tento bezpečnostní kód: