Korunové dluhopisy

„Korunové dluhopisy“ jsou za určitých níže popsaných okolností vhodnou alternativou k půjčkám vlastníků do jejich firem. Hlavním důvodem je nulová efektivní sazba daně z příjmů z vyplácených úroků pro vlastníka dluhopisu. Tyto úroky jsou navíc u emitenta klasickým nákladem.

Podmínky pro uplatnění nulové sazby daně:

 • Dluhopisy musí být bezpodmínečně vydány do 31.12.2012
  Již vydaná noveza Zákona o dani z příjmů (dále je „ZDP“) s účinnosti od 1.1.12013, ruší výhodu zaokrouhlování základu daně za každý cenný papír zvlášť. Včas emitované dluhopisy si sebou výhodu nulové daně nesou po celou dobu svého života.
 • Vlastník dluhopisu musí být fyzická osoba
  pro právnické osoby platí klasická sazba. Dále viz § 36 odst. 3 ZDP 1
 • Vyplácené výnosy musí být za úrokové období nižší než 1,- z každého jednotlivého dluhopisu.
  Tedy není nutné, aby dluhopis měl jmenovitou hodnotu 1,- Kč, ale aby výnos byl nižší než 1,- Kč. (Dluhopis o jmenovité hodnotě 10,- Kč s 9% ročním úrokem je v pořádku a funguje). Přesto se korunový dluhopis používá např pro snadnou dělitelnost a například pro zjednodušení reinvestic.

Podmínky pro uznání úroků z dluhopisu jako náklad (u emitenta)

 • Přiměřenost úrokové sazby
 • Test nízké kapitalizace
  zjednodušeně řečeno, suma všech půjček včetně dluhopisů mezi spojenými osobami nesní přesáhnout 4-násobek vlastního kapitálu Emitenta.

Pro více informací neváhejte využít kontaktního formuláře nebo naší bezplatné infolinky 800 297 787.

Kontaktní formulář

Vaše jméno (vyžadováno)

Váš Email (vyžadováno)

Předmět zprávy

Vaše zpráva

Před odesláním prosím opište tento bezpečnostní kód:

1)  Dále viz § 36 odst. 3 ZDP kde je uvedeno, že „ viagra canada pharmacy legit základ daně se stanoví samostatně za jednotlivé cenné papíry, a to i v případě držby cenných papírů stejného druhu od jednoho emitenta. Základ daně se nesnižuje o nezdanitelnou část základu daně (§ 15) a zaokrouhluje se na celé koruny dolů.“