DLUHOPISY

Aneb trocha teorie nikoho nezabije.

Dluhopis je převlečená půjčka.
Bráno vážně, dluhopis je cenný papír, se kterým je spojeno právo jeho vlastníka (v pozici věřitele) na splacení jistiny a úroků z poskytnuté částky od emitenta (v pozici dlužníka).

Vlastností dluhopisu vydaného v retin a cream online pharmacy ČR, na rozdíl od půjčky, je jeho neomezená převoditelnost, tedy vlastník se může měnit aniž by na to emitent měl vliv.

Poslední novela zákona o dluhopisech umožňuje emitovat dluhopisy v podstatě komukoli, a to již bez souhlasu ČEské národní banky. Jediným omezením je počet (jakkoli potenciálně) oslovených investorů. Do 150 osob není potřeba dalších formalit, nad tento počet je vyžadován prospekt emitenta schválený ČNB.

Základní dělení dluhopisů:

Podle doby splatnosti

 • Krátkodobé dluhopisy – doba splatnosti je do jednoho roku. Mezi ně patří například státní pokladniční poukázky (vydává stát), komerční papíry (emitují podniky, nejběžnější doba splatnosti je 45 dní) či depozitní certifikáty (používají peněžní domy).
 • Střednědobé dluhopisy – doba splatnosti je od jednoho roku do deseti let,
 • Dlouhodobé dluhopisy – doba splatnosti dluhopisu je nad deset let.

Podle úroků

Dalším typickým dělením dluhopisů je dělení podle způsobu jak je nastaven přínos majiteli dluhopisu.

 • Dluhopisy s pevným kupónem (úročením) – kupón sjednaný při emisi se nemění po celou dobu životnosti dluhopisu. Výhodou je, že lze snadno spočítat zisk, nevýhodou je jejich možná nerentabilnost při výkyvech ekonomiky. U velkých emitentů (USA) to může způsobit zájem např. na inflaci, kdy dochází k jejímu vývozu, především do rozvojových zemí.
 • Dluhopisy s proměnlivým/ variabilním kupónem (proměnlivým úročením) – poprvé byly emitovány v 70. letech 20. století a jejich kupón je závislý na referenční sazbě, často jde o mezibankovní sazbu typu PRIBOR, LIBOR, EURIBOR. K referenční sazbě je přičítána přirážka v určité výši, kompenzující vyšší riziko ve srovnání s mezibankovním trhem.
 • Zero bondy“ – dluhopisy s nulovým zúročením (kupónem) – během životnosti těchto dluhopisů nejsou vypláceny žádné kupónové platby. Výnosu dosahují věřitelé tím, že cenný papír nakupují s diskontem, tedy pod nominální hodnotou, kterou musí dlužník splácet.
 • Indexované dluhopisy –  instrumenty, jejichž úrokové platby jsou vázány na vývoj indexů mezd, cen, zlata, ropy či jiných komodit. Známé jsou americké státní dluhopisy TIPS (Treasury Inflation-Protected Securities). Jejich kupón je fixní, ale modifikovaný podle aktuálního růstu cenové hladiny. Zajímavostí je že, při první emisi v roce 1997 se nazývaly Treasury Inflation-Targeted Securities, ale po protestech náboženských organizací z důvodu nevhodného akronymu (v angličtině znamena slangový výraz pro prsa) byly přejmenovány na TIPS.
 • Konvertibilní dluhopisy – kromě klasických práv je s tímto dluhopisem spojeno i právo na výměnu (konverzi) dluhopisu na akcii v době splatnosti. Právo na konverzi může být podmíněno, např. neschopností emitenta splácet.
 • Prioritní dluhopisy – prioritní dluhopis dává majiteli právo na přednostní úpis akcií dané společnost.
 • Podřízené dluhopisy – tento zvláštní typ dluhopisu představuje jistou nevýhodu, pokud emitent zkrachuje. Pohledávky za tímto typem dluhopisů jsou uspokojeny až jako poslední, resp až po splacení „nadřízených“ závazků emitenta. Používá se v případě, že dosavadní věřitelé (většinou banky) mají výhrady k přijetí dalšího dluhu emitentem.
 • Svolatelné dluhopisy – dluhopis je možné za určitých podmínek předčasně splatit či naopak požadovat jeho předčasné splacení

Trochu exotiky nám přinesou

 • Svlečené dluhopisy – vznikají z klasického dluhopisu, který je rozdělen na dvě části. Na příjem v podobě kupónu je vydáván anuitní dluhopis a na jistinu pak diskontovaný dluhopis (s nulovým kupónem).
 • Konzola – perpetuitní dluhopisy – takové nemají stanovené datum splatnosti jistiny, teoreticky moho existovat a nést vlastníkovi výnos věčně.
 • Naturální dluhopisy – jsou zřídka používaným typem dluhopisu, jehož kupónové platby probíhají v určité komoditě, nebo jde o oprávnění k výhodné koupi – zajímavým příkladem je soukromá emise Chateau lednice.

Některé výše uvedené vlastnosti se dají kombinovat, určitě Vám poradíme. Využijte kontaktního formuláře nebo bezplatné infolinky 800 297 787.

Kontaktní formulář

Vaše jméno (vyžadováno)

Váš Email (vyžadováno)

Předmět zprávy

Vaše zpráva

Před odesláním prosím opište tento bezpečnostní kód: