DLUHOPISY ENERGEIA

Energeia o.p.s. realizuje projekt Malé vodní elektrárny Štětí – obnovitelného zdroje energie, který se současně stane zdrojem finančních prostředků generovaných na podporu dobré věci. Jednou vložená investice se s postupem let několikrát zhodnotí a přispěje k  rozvoji veřejně prospěšných projektů – například dětského hospice, jejž Energeia připravuje společně s  Nadačním fondem Klíček, a mnoha dalších.

Na projekt elektrárny s  celkovými investičními náklady ve výši 870 mil Kč se podařilo získat dotaci 100 mil Kč, dokončení a uvedení do provozu je plánováno na 2/2015 Roční hospodářský výsledek provozu elektrárny byl odborným odhadem stanoven na 90-100 mil Kč.

Při realizaci projektu zvažujeme i alternativní formy financování: jednou z nich je emise projektových dluhopisů s bezpečnou návratností, přičemž nákup cenných papírů současně podpoří dobrou věc – a to nikoli pouze jednorázově, ale díky energii neustále proudící vody dokonce trvale.

Následující dotazník slouží ke zjištění zájmu o tuto inovativní formu podpory – prosíme Vás o jeho vyplnění. Za Váš čas předem děkujeme. Tým CCF/ Energeia.

cipla generic viagra (sildenafil

 

Vaše jméno (vyžadováno)

Váš Email (vyžadováno)

Připadá Vám podpora dobré věci, formou reálné, návratné a majetkem zajištěné investice do dluhopisů, zajímavá?(vyžadováno)
 ano ne částečně

Jakou dobu splatnosti preferujete?(vyžadováno)
 do 3 let do 5 let do 10 let

Preferujete listinné, nebo zaknihované dluhopisy? (listinné - vytištěné na papíře/ zaknihované vedené na účtu podobně jako peníze v bance nebo spíše akcie z privatizace)(vyžadováno)
 listinné zaknihované

Jakou částku byste případně investoval/investovala?

Při vědomí toho, že jde o podporu projektu s výrazným sociálním prvkem, považujete uvažovaný úrok v rozpětí 2 % až 3 % ročně za dostačující?
 ano ne

Máte již zkušenosti s dluhopisy?(vyžadováno)
 ano ne částečně

Před odesláním opište bezpečnostní kód:

Publikováno 29.01.2013 v rubrice: Dluhopisy,